UK
NL
PL
Clean Clothes

Modnie i etycznie

Kto uszył twoje dżinsy? W jakich warunkach pracował? Robiąc zakupy, decydujesz o warunkach pracy i życia ludzi na całym świecie. Bądź odpowiedzialnym konsumentem!

Miliony ludzi zatrudnionych w przemyśle odzieżowym pracuje w trudnych warunkach i zarabia mniej niż im potrzeba na godne życie. Pracodawcy nie respektują ich praw, każą im pracować coraz szybciej i dlużej, żeby sprostać wymaganiom firm odzieżowych z całego świata. One też są poddane ogromnej presji, konkurując ze sobą pod względem ceny, jakości i szybkości reakcji na zmiany upodobań klientów. Jest wiele inicjatyw, które starają się zmienić tą sytuację - skłonić firmy odzieżowe do etycznych zachowań, a wlaścicieli fabryk do przestrzegania praw pracowników. To, czy im sie uda, zależy także od ciebie.

Przedstawiamy Ci projekt edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej, w którym dowiesz sie wiecej na temat warunków pracy przy produkcji ubran i tego, co oznacza "modnie i etycznie". Zwracamy sie do polskich konsumentów, a zwłaszcza do studentów, nauczycieli i instytucji związanych z rynkiem mody i przemysłem odzieżowym. To oni bedą tworzyć nowe standardy i chcemy, zeby już teraz byli wrażliwi na sytuację ludzi pracujących w tej branży.


Wspieramy ich poprzez organizowanie szkoleń, podczas których zapoznają się z projektem i sposobamia wprowadzanie idei Społecznej Odpowiedzialności do swych zajęć i działań. Przygotowujemy w tym celu publikacje edukacyjne skierowane do obydwu grup oraz wystawy i spotkania tematyczne.

Organizujemu również konferencje ogólnopolskie, które mają na celu zintegrować środowisko naukowe i organizacji pozarządowych na rzecz promowania idei CSR.  Staramy się również rozwijać w uczestnikach projektu poczucie solidarności z pracownicami i pracownikami z krajów Globalnego Poludnia między innymi poprzez organizowane spotkania z działaczami i działaczkami z tych krajów.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat co aktualnie dzieje się w projekcie zapraszamy na stronę www.modnieietycznie.pl oraz do subskrybcji newslettera!

"Corporate Social Responsibility - fashion, manipulation or strategy?" – Conference in Poland

Polish Humanitarian Organization (within “Fashioning an ethical industry” project) and Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolas Copernicus University in Torun, informs about an interdisciplinary academic conference "Corporate Social Responsibility - fashion, manipulation or strategy?" which will be held on 10-12 December 2009 in Torun.

International Conference "Fast Forward"

From 2nd to 3rd March 2010 the International Conference about "Social Responsibility in the Garmentindustry" will take place in London!!